Home Weboptimalisatie Marketing Communicatie Webdesign Contact
Mediaplan Wij gebruiken een goede mediamix Dit maakt een reclamecampagne effectiever Onder het bereik verstaat men het aantal of  percentage personen van  de doelgroep dat met een  mediumtitel wordt  geconfronteerd.   Naast algemeen bereik heb  je ook gemiddeld bereik,  cumulatief bereik en  gewogen bereik. Het medialandschap Ontwikkeld, wij  Ontwikkelen mee naar boven naar boven Exposure Stoofheule 59 4306 EG Nieuwerkerk 0111 76 72 99 info@exposuregroep.nl